دانشگاه شيراز
 
کد کاربر
رمز
 
توجه
 
کاربران گرامی دانشگاه شیراز:
 
بدینوسیله به اطلاع میرساند که اتوماسیون اداری در حال به روز رسانی می باشد، در همین راستا شاهد تغییرات در برخی از قسمت های نرم افزار مانند( چارت سازمان، نام و عنوان کاربران، سمت ها، امضا، الگو های نامه و ...) خواهید بود.
لازم به ذکر است که بزودی با برگزاری کلاس های آموزشی تمامی تغییرات و استفاده از امکانات جدید نرم افزار آموزش داده خواهد شد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.