دانشگاه شيراز
کد کاربر
رمز
 
 
 
امام جعفر صادق (ع):
کسی که برای خدای تعالی کوچکی و فروتنی ننماید، هیچ سربلندی و سرافرازی برای او نیست.  
 
 
همکاران محترم برای ورود به سامانه جدید اتوماسیون اداری از لینک زیر استفاده نمایید:
 
 
 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.