دانشگاه شيراز
کد کاربر
رمز
 

کاربر گرامي، لطفاً در زمان هايي که نيازي به استفاده از اينترنت نداريد، اتصال خود را قطع نماييد. به اين ترتيب ميتوانيد احتمال سوء استفاده از اطلاعات خود را تا حد زيادي کاهش دهيد.

همکاران محترم

برای ورود به سامانه جدید اتوماسیون اداری از لینک زیر استفاده نمایید:
https://office.shirazu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.